Ханы Казахского ханства:

Редактор

Ханы Казахского ханства:

Керей-хан 1465—1474
Жанибек-хан 1466—1480
Бурундук-хан 1480—1511
Касым-хан 1511—1522
Мамаш-хан 1522—1523
Тахир-хан 1523—1533
Буйдаш-хан 1533—1538
Тугум-хан 1533—1537
Ахмат-хан 1533—1535
Хак-Назар-хан 1538—1580
Шигайхан 1581—1582
Тауекель-хан 1586—1598
Есим-хан 1598—1628
Жанибек-хан 1628—1643
Салкам Жангир-хан 1643—1652
Батыр-хан 1652—1680
Тауке-хан 1680—1715
Кайып-хан 1715—1718
Болат-хан 1718—1729
Абылай хан 1771—1781
Кенесары Касымулы (Кенехан) 1841—1847
Правители Старшего жуза:
Карт-Абулхайр-хан 1718—1730
Жолбарыс-хан 1730—1740

Правители Среднего жуза:

Самеке-хан 1719—1734
Абилмамбет-хан 1734—1771
Абылай хан 1771—1781
Уали-хан 1781—1819
Дайра-хан 1781—1784
Бокей-хан 1815—1817
Губайдулла-хан 1821—1824

Правители Младшего жуза от России:

Абулхаир-хан 1718—1748
Нуралы-хан 1748—1786
Жармухамбет-хан 1786—1791
Ералы-хан 1791—1794
Есим-хан 1796—1797
Айшуак-хан 1797—1806
Жанторе-хан 1806—1810
Шергазы-хан 1812—1824

Правители Младшего жуза, выбранные народом:

Абулхаир хан 1718—1748
Барак-хан 1731—1748
Батыр-хан 1748—1785
Байрамук 1785—1790
Есим-хан 1790—1791
Абилгазы-хан 1791—1806
Каратай-хан 1806—1816
Арынгазы-хан 1816—1821

Правители Внутренней (Бокеевской) Орды:

Бокей-хан 1800—1812 (1812—1815)
Шигай-хан 1815—1823
Жангир-хан 1823—1845
Сахиб-Керей-хан 1845—1847

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Сегодня родилась Роза Рымбаева

Ханы Казахского ханства: Керей-хан 1465—1474 Жанибек-хан 1466—1480 Бурундук-хан 1480—1511 Касым-хан 1511—1522 Мамаш-хан 1522—1523 Тахир-хан 1523—1533 Буйдаш-хан 1533—1538 Тугум-хан 1533—1537 Ахмат-хан 1533—1535 Хак-Назар-хан 1538—1580 Шигайхан 1581—1582 Тауекель-хан 1586—1598 Есим-хан 1598—1628 Жанибек-хан 1628—1643 Салкам Жангир-хан 1643—1652 Батыр-хан 1652—1680 Тауке-хан 1680—1715 Кайып-хан 1715—1718 Болат-хан 1718—1729 Абылай хан 1771—1781 Кенесары Касымулы (Кенехан) 1841—1847 Правители […]

Подписка