Список тюркской литературы

admin

Айман- Шолпан: қазақ эпосы / ҚазССР ҒылымАкадемиясы Тiл және әдебиет институты. 7-шi кiтап.- Алматы: ҚазССРҒА, 1937.- 45 б. Ақын Сара: айтыс, өлеңдер, дастан / сост. С. Кайнарбаева.- Алматы: Жазушы, 1985.- 144 б. Ақын жырлары.- Алматы: Казмемлкорәдеббас, 1958.- 260 б. Ақындар аманаты: хрестоматия — компедиум / құраст. Б. Ыбырайым; Абай атын. ҚазҰПУ; Жамбылтану және […]

Subscribe US Now