Абулхаир хан (Абилхаир)

 Абулхаир (Абилхаир), Абилхаир Мухамбет Гази Бахадур-хан (1693—12.08.1748), потомок чингизида Осека, хан Младшего жуза. АБУЛХАИР (Абилхаир, Абылкаир), Абилхаир Мухамбет Газ и Бахадур-хан

Читать далее
.